Members

Lifelong and Founder Members

MD Anwar Hussain
(Bhatipara)

Monir Khan
(Doulatpur)

Syedul Islam Khan
(Sreedhorpur)

Azad Khan
(Gorgow)
Sundar Ali (Nozrul)
(Chowdhory Gaon)
Salek Chowdhury
(Gorgow)
MD Nanu Ahmed
(Shorwala)
Enus Ali (Somir)
(Sreedhorpur)
Goyas Khan
(Sreedhorpur)
Dilwar Hussain
(Mirrorchor)

Founder Members

Azad Ali
(Bugshail)

Shekul Islam Khan(Sreedhorpur)

Abdul Wadud Shahil
(Tatikuna)
Goyas Miah
(Mohammadpur)
Kodor Uddin
(Doulatpur)
Ashahul Saman Ali
(Shorwala)
Khalilur Rahman
(Ulopara)
Forid Ahmed
(Kunaura Nowagoan)
Jahangir Ahmed
(Bara)
Ridwan Ahmed Suhel
(Khazanchi)

Habibur Rahman Shikdar
(Agnopara)

Faizul Haque
(Ramdana)

Dr M S Ali (Mamun)
(Kamal Pur)
Sajjadur Rahman
(Noshimpur)
Abdul Majid
(Noshimpur)
Toyobur Rahman
(Bara Dubag)
Wahid Ali
(Bara Dubag)
Habibur Rahman
(Noshimpur)
Haji Roys Ali
(Zaniya)
Abu Sufian
(TBC)
Mokbul Ali
(Chandshir Kapon)
MD Mostaque Koyes
(Dewkolosh)
Angur Miah
(New Shirajpur)
MD Shirajul Hauq
(Chandshir Kapon)

MD Ala Uddin
(Batgow)

Shofiqur Rahman Khan
(Jargow)

Masum Uddin
(Horikolosh)

Mahbub Ali (Chunnu)
(Koropara)
Monir Ali
(Doshgar)
Ansar Habib
(Doulotpur)
Faruk Ali
(Dhonpur)
Shanoor Begh
(Boushi)
Turon Miah
(Shorwala)
Huson Miah
(Shorwala)
Abdul Ali (Manik)
(Sreedhorpur)
MD Abul Kashem
(Kunarai)

General Members

Johur Ali
(Karikuna)

MD Abu Monsur
(Norshimpur)

Momen Ali
(Sreedhorpur)

Shamsu Miah
(Hashnazir)

Foysal Ahmed
(Bhugshil)

Md Rofi Ahmed
(Bhugshil)

Farid Khan
(Ghorgow)

Shofique Ali
(Ghorgow)

MD Hasin Uzzaman
(Goahori)

MD Mohabbath Sheikh
(Daulotpur)

Cllr Folik M Choudhury
(Nowbhagi)

Sheik Goyas Uddin
(Mirrorgoan)

Mofiz Khan
(Nowagaon)

Monir Ahmed
(Mohammadpur)

Alhaj Shahid Ali
(Bolop Pur)

Motosir Ali (Abu Layes)
(Ghorgow)

MD Abu Ansari
(Ghorgow)

Afaz Miah
(Shekpara)

Gous Khan
(Zaniya)
MD Mumin Miah
(Bhara)
Alomgir Ali
(Doulotpur)
Rumi Khan
(Sreedhorpur)
Joynal Abedin
(Mirror Chor)
Cllr Ayesha Chowdhury
(Sordarpara)

Haroon Begh
(Boushi)

Cllr Ayas Miah
(Doshgar)

Roshanara Choudhury
(Nobaghi)

Justna Sheik
(Doshfika)

Sultana Sadek
(Shadurgram)

Amina Jhummi
(Shadurgram)

Abdul Hamid Sikder
(Elimpur)

Shahin Miah
(Mongozgiri)

Moynul Haque Choudhury (Karikuna)

MA Khalique
(Bawonpur)

Shamim Ahmed
(Kamal Pur)

Tayef Uddin
(Nowagaon)

Cllr Abdul Zabbar
(Tengra)

Lilu Miah
(Baushi)

Haji Junab Ali
(Ramdana)

Inspector Hob Hoque
(Kunarai)

Hafiz Dilwar Hussain
(Elamor Gaon)

Guljar Khan
(Rajnagar)

MD Afsor Miah
(Doshgor)

Iffat Ferdous Samia
(Ramdana)

Shamsuddin Shamf
(Jogdishpur)

Moulana Abdus Shohid
(Doshfika)